KTO JE

YOUNGSTER?

LINKA DETSKEJ DÔVERY

Je miesto, kde odborníci poskytujú dištančnú pomoc (telefonicky, mailom, chatom) deťom a mladým, ktorí sa chcú porozprávať alebo poradiť o akomkoľvek probléme, ktorý ich trápi.

Katedra sociálnej práce FF UPJŠ

Je Katedra sociálnej práce na super Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde študujú študenti, ktorí majú radi prácu s ľuďmi a vyučujú ich ľudia, ktorí pomoc iným a vedu s výskumom berú ako svoje poslanie.
YOUNGSTER

NAŠE PROJEKTY

KSP

``Push-pull``

Sociálne faktory súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce.

KSP

Sociálne a osobnostné charakteristiky

Onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

KSP

Starostlivosť o seba

Ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií.

LDD

Linka detskej dôvery

Poskytovanie poradenských, preventívnych, informačných a edukačných služieb pri ochrane práv detí a mládeže na Slovensku.

LDD

Služby pre mladých

V rokoch 2018–2021 realizovala naša organizácia projekty v rámci programu Služby pre mladých s cieľom zlepšovať naše pôsobenie na mladých ľudí.

LDD

``Deti radia deťom``

Internetová rovesnícka poradňa. Podpora rovesníckeho poradenstva žiakov a študentov a ich zapojenie do činnosti Linky detskej dôvery.

AKTUÁLNY PRIESKUM

Radikalizácia adolescentov

BLOG

Aktuálne články

Každý má svoj jedinečný život s rôznymi zážitkami plnými radosti, ale občas sa niečo nevydarí a objavia sa aj problémy. Niektoré sa dajú vyriešiť vlastnými silami, s tými väčšími je dobré sa na niekoho obrátiť. Na tomto mieste Ti ponúkame rôzne možnosti ako sa s tým „popasovať“.