Kontaktné informácie

Katedra sociálnej práce

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9, 040 11  Košice

Linka detskej dôvery

UPJŠ KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktujte nás pre akékoľvek otázky