Prieskum radikalizácia adolescentov

BATÉRIA DOTAZNÍKOV
Ahoj, pred sebou máš súbor dotazníkov, ktoré sa zaoberajú tým, ako sa cítiš v rôznych situáciách, čo prežívaš a aké sú Tvoje skúsenosti. Niektoré otázky sa týkajú aj toho, ako by si riešil/a niektoré problémy či dilemy, či aké máš názory. Dotazníkov je niekoľko, pri každom z nich je na začiatku podrobne uvedené, ako ho máš vyplniť. Dotazníky sú anonymné a dobrovoľné, preto Ťa prosíme o ich pravdivé a úplné vyplnenie. Ďakujeme za Tvoj čas a trpezlivosť.

REPTSA
1 úplne nesúhlasím
2 nesúhlasím
3 ani nesúhlasím, ale ani súhlasím
4 súhlasím
5 úplne súhlasím

1. Prijímanie utečencov môže ohroziť a veľmi negatívne pôsobiť na hodnoty našej spoločnosti.

1. Prijímanie utečencov môže ohroziť a veľmi negatívne pôsobiť na hodnoty našej spoločnosti.

2. Mali by sa vytvoriť špeciálne zmiešané triedy, ktoré by navštevovali len osoby ktoré sú iných farieb pleti, vierovyznania alebo sexuálnej orientácie.

2. Mali by sa vytvoriť špeciálne zmiešané triedy, ktoré by navštevovali len osoby ktoré sú iných farieb pleti, vierovyznania alebo sexuálnej orientácie.

3. Ak niekto dlhodobo nepracuje, alebo nenavštevuje rekvalifikačné kurzy, nemá nárok na žiadne príspevky od štátu.

3. Ak niekto dlhodobo nepracuje, alebo nenavštevuje rekvalifikačné kurzy, nemá nárok na žiadne príspevky od štátu.

4. Za všetkým zlým v spoločnosti sú väčšinou ľudia inej rasy, vierovyznania, národnosti, či sexuálnej orientácie.

4. Za všetkým zlým v spoločnosti sú väčšinou ľudia inej rasy, vierovyznania, národnosti, či sexuálnej orientácie.

5. Hodnoty niektorých národov a etnických skupín sú kvôli svojej zaostalosti a necivilizovanosti menej hodnotné ako naše.

5. Hodnoty niektorých národov a etnických skupín sú kvôli svojej zaostalosti a necivilizovanosti menej hodnotné ako naše.

6. Rovnako ako v prírode, tak aj u ľudí by mali tí najschopnejší z národa alebo etnika vládnuť tým menej schopným.

6. Rovnako ako v prírode, tak aj u ľudí by mali tí najschopnejší z národa alebo etnika vládnuť tým menej schopným.

7. Vysoké štátne funkcie by mali zastávať iba rodení Slováci.

7. Vysoké štátne funkcie by mali zastávať iba rodení Slováci.

8. Záujmy Slovenskej republiky by mali byť jednoznačne nadradené záujmom Európskej únie.

8. Záujmy Slovenskej republiky by mali byť jednoznačne nadradené záujmom Európskej únie.

9. Na čele štátu by sme mali mať vodcovskú osobnosť, ktorá bude Slovensku vládnuť pevnou rukou so záujmami všetkých.

9. Na čele štátu by sme mali mať vodcovskú osobnosť, ktorá bude Slovensku vládnuť pevnou rukou so záujmami všetkých.

10. Ľudia patriaci do národnostných menšín nemajú čo robiť v politike a ovplyvňovať dianie v štáte.

10. Ľudia patriaci do národnostných menšín nemajú čo robiť v politike a ovplyvňovať dianie v štáte.

REPTSA
1 úplne nesúhlasím
2 nesúhlasím
3 ani nesúhlasím, ale ani súhlasím
4 súhlasím
5 úplne súhlasím

11. Skôr ako by mali politici diskutovať akým spôsobom riešiť jednotlivé problémy v štáte, by bolo omnoho lepšie, keby tu bola jedna osoba, ktorá by rozhodla za všetkých.

11. Skôr ako by mali politici diskutovať akým spôsobom riešiť jednotlivé problémy v štáte, by bolo omnoho lepšie, keby tu bola jedna osoba, ktorá by rozhodla za všetkých.

12. Nič nie je také dôležité ako národ a v prípade potreby musí byť jedinec ochotný sa pre neho aj obetovať.

12. Nič nie je také dôležité ako národ a v prípade potreby musí byť jedinec ochotný sa pre neho aj obetovať.

13. Občania Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť by na verejných miestach, ako sú úrady a ďalšie štátne inštitúcie, mali hovoriť iba po slovensky.

13. Občania Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť by na verejných miestach, ako sú úrady a ďalšie štátne inštitúcie, mali hovoriť iba po slovensky.

14. Je pre mňa ťažké rešpektovať názory iných alebo spoločnosti.

14. Je pre mňa ťažké rešpektovať názory iných alebo spoločnosti.

15. Ľudí rozdeľujem podľa rasy, národnosti či vierovyznania a je mi jedno či sú dobrí, alebo zlí.

15. Ľudí rozdeľujem podľa rasy, národnosti či vierovyznania a je mi jedno či sú dobrí, alebo zlí.

16. Obmedzujem stretnutia s ľuďmi, ktorí majú iné názory ako ja.

16. Obmedzujem stretnutia s ľuďmi, ktorí majú iné názory ako ja.

17. Cítim sa byť neistý/á, keď som v prítomnosti osoby pochádzajúcej z inej krajiny.

17. Cítim sa byť neistý/á, keď som v prítomnosti osoby pochádzajúcej z inej krajiny.

18. Vadí mi, že menšiny môžu žiť podľa vlastných zvykov a tradícií.

18. Vadí mi, že menšiny môžu žiť podľa vlastných zvykov a tradícií.

19. Vyhýbam sa nadväzovaniu kontaktu s osobami, ktoré nepochádzajú z našej krajiny.

19. Vyhýbam sa nadväzovaniu kontaktu s osobami, ktoré nepochádzajú z našej krajiny.

20. Hlásanie nenávistných názorov na osoby inej farby pleti, krajiny pôvodu, sexuálnej orientácie, či iného vierovyznania ako je to moje, by som vôbec nezaradil/a medzi extrémistické názory.

20. Hlásanie nenávistných názorov na osoby inej farby pleti, krajiny pôvodu, sexuálnej orientácie, či iného vierovyznania ako je to moje, by som vôbec nezaradil/a medzi extrémistické názory.

REPTSA
1 úplne nesúhlasím
2 nesúhlasím
3 ani nesúhlasím, ale ani súhlasím
4 súhlasím
5 úplne súhlasím

 

21. Myslím si, že by sa utečencom mali ich práva obmedzovať oproti ostatným obyvateľom.

 

21. Myslím si, že by sa utečencom mali ich práva obmedzovať oproti ostatným obyvateľom.

22. Niekto, kto dlhodobo nepracuje alebo sa nevzdeláva je pre túto spoločnosť neužitočný a nezaslúži si žiadnu podporu od štátu.

22. Niekto, kto dlhodobo nepracuje alebo sa nevzdeláva je pre túto spoločnosť neužitočný a nezaslúži si žiadnu podporu od štátu.

23. Myslím si, že niektoré etnické a náboženské skupiny (napr. Židia) majú príliš veľký vplyv na chod ekonomiky a fungovanie nášho štátu.

23. Myslím si, že niektoré etnické a náboženské skupiny (napr. Židia) majú príliš veľký vplyv na chod ekonomiky a fungovanie nášho štátu.

24. Polícia a súdy by mali k etnikám (napr. Rómom) pristupovať tvrdšie ako k ostatným občanom.

24. Polícia a súdy by mali k etnikám (napr. Rómom) pristupovať tvrdšie ako k ostatným občanom.

25. Ľudia s odlišnou sexuálnou orientáciou by nemali zastávať verejné funkcie alebo pracovať s deťmi a mládežou.

25. Ľudia s odlišnou sexuálnou orientáciou by nemali zastávať verejné funkcie alebo pracovať s deťmi a mládežou.

26. Robí mi problém vidieť cudzincov v meste, v ktorom bývam.

26. Robí mi problém vidieť cudzincov v meste, v ktorom bývam.

27. Osoby s odlišnou sexuálnou orientáciou predstavujú pre budúcnosť národa nebezpečenstvo a v našej spoločnosti nemajú čo robiť.

27. Osoby s odlišnou sexuálnou orientáciou predstavujú pre budúcnosť národa nebezpečenstvo a v našej spoločnosti nemajú čo robiť.

28. Je pre mňa nepredstaviteľné mať za spolužiaka osobu, ktorá sa prisťahovala z inej krajiny.

28. Je pre mňa nepredstaviteľné mať za spolužiaka osobu, ktorá sa prisťahovala z inej krajiny.

29. Ak by sa v mojej blízkosti (mojom meste,...) konali protesty proti utečencom, osobám inej farby pleti, vierovyznania, či sexuálnej orientácie, určite by som sa zúčastnil/a.

29. Ak by sa v mojej blízkosti (mojom meste,...) konali protesty proti utečencom, osobám inej farby pleti, vierovyznania, či sexuálnej orientácie, určite by som sa zúčastnil/a.

30. Ak by si sadol vedľa mňa vo vlaku človek inej farby pleti, chcel/a by som si odsadnúť.

30. Ak by si sadol vedľa mňa vo vlaku človek inej farby pleti, chcel/a by som si odsadnúť.

31. Bol/a by som naštvaný/á, keby sa do nášho susedstva nasťahoval cudzinec inej rasy alebo národnosti.

31. Bol/a by som naštvaný/á, keby sa do nášho susedstva nasťahoval cudzinec inej rasy alebo národnosti.

32. Vadilo by, kedy som mal/a spolužiaka/spolužiačku inej národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, zdravotným znevýhodnením alebo z nepriaznivých sociálnych pomerov.

32. Vadilo by, kedy som mal/a spolužiaka/spolužiačku inej národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, zdravotným znevýhodnením alebo z nepriaznivých sociálnych pomerov.

33. Stalo sa mi, že som mal/a predsudky voči ľuďom inej rasy, vierovyznania, národnosti, či sexuálnej orientácie.

 

33. Stalo sa mi, že som mal/a predsudky voči ľuďom inej rasy, vierovyznania, národnosti, či sexuálnej orientácie.

 

RSQ
1- Vôbec sa s tým nestotožňujem 2 3- Do istej miery sa s tým stotožňujem 4 5- Veľmi sa s tým stotožňujem

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

1. Je pre mňa ťažké byť závislý na iných ľuďoch.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

1. Je pre mňa ťažké byť závislý na iných ľuďoch.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

2. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa cítil nezávislý.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

2. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa cítil nezávislý.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

3. Je pre mňa ľahké citovo sa zblížiť s inými ľuďmi.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

3. Je pre mňa ľahké citovo sa zblížiť s inými ľuďmi.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

4. Chcem načisto splynúť s inou osobou.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

4. Chcem načisto splynúť s inou osobou.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

5. Obávam sa, že ak sa príliš zblížim s ostatnými, zrania ma.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

5. Obávam sa, že ak sa príliš zblížim s ostatnými, zrania ma.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

6. Nevadí mi, že nemám blízke citové vzťahy.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

6. Nevadí mi, že nemám blízke citové vzťahy.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

7. Nie som si istý, či sa vždy môžem spoľahnúť na ostatných, keď ich budem potrebovať.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

7. Nie som si istý, či sa vždy môžem spoľahnúť na ostatných, keď ich budem potrebovať.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

8. Chcem mať s inými ľuďmi absolútnu citovú dôveru.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

8. Chcem mať s inými ľuďmi absolútnu citovú dôveru.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

9. Obávam sa, že by som mohol ostať sám.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

9. Obávam sa, že by som mohol ostať sám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

10. Nevadí mi, keď som závislý od iných ľudí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

10. Nevadí mi, keď som závislý od iných ľudí.

RSQ
1 2 3 4 5
Vôbec sa s tým nestotožňujem Do istej miery sa s tým stotožňujem Veľmi sa s tým stotožňujem

 

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

11. Často sa obávam, že môj romantický partner ma v skutočnosti nemiluje.

 

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

11. Často sa obávam, že môj romantický partner ma v skutočnosti nemiluje.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

12. Je pre mňa ťažké úplne dôverovať iným.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

12. Je pre mňa ťažké úplne dôverovať iným.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

13. Obávam sa, že sa ku mne ostatní dostanú príliš blízko.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

13. Obávam sa, že sa ku mne ostatní dostanú príliš blízko.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

14. Chcem mať vo vzťahoch emocionálnu blízkosť.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

14. Chcem mať vo vzťahoch emocionálnu blízkosť.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

15. Nevadí mi, keď sú odo mňa závislí iní ľudia.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

15. Nevadí mi, keď sú odo mňa závislí iní ľudia.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

16. Obávam sa, že ostatní si ma nevážia tak, ako si ja vážim ich.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

16. Obávam sa, že ostatní si ma nevážia tak, ako si ja vážim ich.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

17. Ľudia tu nikdy nie sú, keď treba.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

17. Ľudia tu nikdy nie sú, keď treba.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

18. Moja túžba načisto s niekým splynúť ľudí niekedy odrádza.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

18. Moja túžba načisto s niekým splynúť ľudí niekedy odrádza.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

19. Je dôležité cítiť sa sebestačne.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

19. Je dôležité cítiť sa sebestačne.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

20. Znervózňuje ma, keď sa ku mne niekto dostane príliš blízko.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

20. Znervózňuje ma, keď sa ku mne niekto dostane príliš blízko.

RSQ
1 2 3 4 5
Vôbec sa s tým nestotožňujem Do istej miery sa s tým stotožňujem Veľmi sa s tým stotožňujem

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

21. Často sa obávam, že môj romantický partner ma bude chcieť opustiť.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

21. Často sa obávam, že môj romantický partner ma bude chcieť opustiť.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

22. Mám radšej, keď odo mňa iní ľudia nie sú závislí.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

22. Mám radšej, keď odo mňa iní ľudia nie sú závislí.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

23. Obávam sa, že ma niekto opustí.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

23. Obávam sa, že ma niekto opustí.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

24. Je mi trochu nepríjemné, keď sú mi iní ľudia blízki.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

24. Je mi trochu nepríjemné, keď sú mi iní ľudia blízki.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

25. Zdá sa mi, že ostatní ľudia si so mnou nechcú byť až takí blízki, ako by som to chcel ja.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

25. Zdá sa mi, že ostatní ľudia si so mnou nechcú byť až takí blízki, ako by som to chcel ja.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

26. Mám radšej, keď nie som závislý od iných.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

26. Mám radšej, keď nie som závislý od iných.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

27. Viem, že ostatní tu pre mňa budú, keď bude treba.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

27. Viem, že ostatní tu pre mňa budú, keď bude treba.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

28. Obávam sa, že má ostatní nebudú akceptovať.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

28. Obávam sa, že má ostatní nebudú akceptovať.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

29. Romantickí partneri odo mňa často chcú viac blízkosti, než je mi príjemné.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

29. Romantickí partneri odo mňa často chcú viac blízkosti, než je mi príjemné.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

30. Je pre mňa pomerne ľahké zblížiť sa s inými ľuďmi.

1 - Vôbec sa s tým nestotožňujem         2         3 - Do istej miery sa s tým stotožňujem         4         5 - Veľmi sa s tým stotožňujem

30. Je pre mňa pomerne ľahké zblížiť sa s inými ľuďmi.

MSPSS
Zaujíma nás, ako vnímaš nasledujúce výroky. Každý výrok si pozorne prečítaj. Označ, ako ho vnímaš. V texte sa bude nachádzať označenie "výnimočná osoba", mysli na konkrétnu osobu (napríklad najlepší priateľ/ka, frajer/ka, učiteľ/ka, tréner/ka, ...)

1 pociťujem veľmi silný nesúhlas
2 pociťujem silný nesúhlas
3 pociťujem mierny nesúhlas
4 môj postoj je neutrálny
5 pociťujem mierny súhlas
6 pociťujem silný súhlas
7 pociťujem veľmi silný súhlas

1. V mojom živote je výnimočná osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, keď treba.

1. V mojom živote je výnimočná osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, keď treba.

2. V mojom živote je výnimočná osoba, s ktorou sa môžem podeliť o smútok a radosť.

2. V mojom živote je výnimočná osoba, s ktorou sa môžem podeliť o smútok a radosť.

3. Moja rodina sa mi naozaj usiluje pomôcť.

3. Moja rodina sa mi naozaj usiluje pomôcť.

 

 

4. Rodina mi poskytuje potrebnú pomoc a podporu.

 

 

4. Rodina mi poskytuje potrebnú pomoc a podporu.

5. V mojom živote je výnimočná osoba, ktorá je pre mňa zdrojom ozajstnej útechy.

5. V mojom živote je výnimočná osoba, ktorá je pre mňa zdrojom ozajstnej útechy.

6. Priatelia sa mi naozaj usilujú pomôcť.

6. Priatelia sa mi naozaj usilujú pomôcť.

7. Keď sa stane niečo zlé, môžem sa spoľahnúť na priateľov.

7. Keď sa stane niečo zlé, môžem sa spoľahnúť na priateľov.

8. S rodinou sa môžem rozprávať o svojich problémoch.

8. S rodinou sa môžem rozprávať o svojich problémoch.

9. Mám priateľov, s ktorými sa môžem podeliť o smútok a radosť.

9. Mám priateľov, s ktorými sa môžem podeliť o smútok a radosť.

10. V mojom živote je výnimočná osoba, ktorej záleží na mojich pocitoch.

10. V mojom živote je výnimočná osoba, ktorej záleží na mojich pocitoch.

11. Rodina mi pri rozhodovaní ochotne pomáha.

11. Rodina mi pri rozhodovaní ochotne pomáha.

12. S priateľmi sa môžem rozprávať o svojich problémoch.

12. S priateľmi sa môžem rozprávať o svojich problémoch.

Na koho si myslel/a, keď si označoval/a odpovede o výnimočnej osobe?

Na koho si myslel/a, keď si označoval/a odpovede o výnimočnej osobe?

Dotazník sociálnej izolácie adolescentov
0 žiadny
1 pár
2 niekoľko
3 viacero
4 veľa

1. S koľkými spolužiakmi si občas „pokecáš“?

1. S koľkými spolužiakmi si občas „pokecáš“?

2. S koľkými spolužiakmi sa stretávaš mimo školy?

2. S koľkými spolužiakmi sa stretávaš mimo školy?

3. Koľko tvojich spolužiakov sa s tebou pravidelne rozpráva?

3. Koľko tvojich spolužiakov sa s tebou pravidelne rozpráva?

4. S koľkými spolužiakmi si chatuješ?

4. S koľkými spolužiakmi si chatuješ?

5. S koľkými svojimi spolužiakmi si dobre rozumieš?

5. S koľkými svojimi spolužiakmi si dobre rozumieš?

6. S koľkými spolužiakmi sa učíš mimo školy?

6. S koľkými spolužiakmi sa učíš mimo školy?

7. Koľkým svojim spolužiakom by si pomohol, keby mali nejaký problém?

7. Koľkým svojim spolužiakom by si pomohol, keby mali nejaký problém?

8. S koľkými spolužiakmi sa venuješ (okrem štúdia) vo svojom voľnom čase záujmovým aktivitám?

8. S koľkými spolužiakmi sa venuješ (okrem štúdia) vo svojom voľnom čase záujmovým aktivitám?

9. Koľko svojich spolužiakov považuješ za skutočne blízkych?

9. Koľko svojich spolužiakov považuješ za skutočne blízkych?

10. S koľkými svojimi spolužiakmi sa chodíš von zabávať?

10. S koľkými svojimi spolužiakmi sa chodíš von zabávať?

11. Koľko máš kamarátov (mimo spolužiakov)?

11. Koľko máš kamarátov (mimo spolužiakov)?

12. S koľkými kamarátmi (mimo spolužiakov) sa venuješ vo svojom voľnom čase záujmovým aktivitám?

12. S koľkými kamarátmi (mimo spolužiakov) sa venuješ vo svojom voľnom čase záujmovým aktivitám?

13. S koľkými kamarátmi (mimo spolužiakov) sa chodíš von zabávať?

13. S koľkými kamarátmi (mimo spolužiakov) sa chodíš von zabávať?

14. Koľko svojich kamarátov (mimo spolužiakov) považuješ za skutočne blízkych?

14. Koľko svojich kamarátov (mimo spolužiakov) považuješ za skutočne blízkych?

15. Koľkým svojim kamarátom (mimo spolužiakov) by si pomohol, keby mali nejaký problém?

15. Koľkým svojim kamarátom (mimo spolužiakov) by si pomohol, keby mali nejaký problém?

PRPS – Dotazník pozitívnych vzťahov s rodičmi – výskum dospievajúcich
1 Nikdy
2 Málo
3 Niekedy
4 Väčšinou
5 Stále

1. Moja mama/otec mi hovorí, že je na mňa pyšná/ý.

1. Moja mama/otec mi hovorí, že je na mňa pyšná/ý.

2. Moja mama/otec sa zaujíma o to, čo robím.

2. Moja mama/otec sa zaujíma o to, čo robím.

3. Moja mama/otec ma počúva, keď s ňou/s ním hovorím.

3. Moja mama/otec ma počúva, keď s ňou/s ním hovorím.

4. Môžem rátať s tým, že moja mama/otec je vždy tu, keď ju/jeho potrebujem.

4. Môžem rátať s tým, že moja mama/otec je vždy tu, keď ju/jeho potrebujem.

5. Hovorím s mojou mamou/otcom o veciach, ktoré sú skutočne dôležité.

5. Hovorím s mojou mamou/otcom o veciach, ktoré sú skutočne dôležité.

6. Je príjemné zdieľať svoje pocity a myšlienky s mamou/otcom.

6. Je príjemné zdieľať svoje pocity a myšlienky s mamou/otcom.

Dotazník školskej klímy
1 nesúhlasím
2 čiastočne nesúhlasím
3 ani súhlasím ani nesúhlasím
4 čiastočne súhlasím
5 súhlasím

1. Moji spolužiaci sú fajn.

1. Moji spolužiaci sú fajn.

2. V triede mám priateľov.

2. V triede mám priateľov.

3. Spolužiaci v triede sa hádajú.

3. Spolužiaci v triede sa hádajú.

4. V triede sa prezývame a vysmievame.

4. V triede sa prezývame a vysmievame.

5. V triede nie je nikdy ticho.

5. V triede nie je nikdy ticho.

6. V triede ma majú radi.

6. V triede ma majú radi.

7. Mám rád svojich spolužiakov.

7. Mám rád svojich spolužiakov.

8. Spolužiaci sa v triede kopú a bijú.

8. Spolužiaci sa v triede kopú a bijú.

9. V triede máme šikanovanie.

9. V triede máme šikanovanie.

10. Moji učitelia učia dobre.

10. Moji učitelia učia dobre.

Dotazník školskej klímy
1 nesúhlasím
2 čiastočne nesúhlasím
3 ani súhlasím ani nesúhlasím
4 čiastočne súhlasím
5 súhlasím

11. Učitelia nás počúvajú.

11. Učitelia nás počúvajú.

12. V triede si navzájom robíme zle.

12. V triede si navzájom robíme zle.

13. To, čo sa tu naučím, je užitočné pre moju.

13. To, čo sa tu naučím, je užitočné pre moju.

14. Učitelia nám pomáhajú, keď máme nejaký problém.

14. Učitelia nám pomáhajú, keď máme nejaký problém.

15. V škole sa učím dobré veci.

15. V škole sa učím dobré veci.

16. V triede je neporiadok.

16. V triede je neporiadok.

Dotazník školskej klímy
1 nesúhlasím
2 čiastočne nesúhlasím
3 ani súhlasím ani nesúhlasím
4 čiastočne súhlasím
5 súhlasím

17. Učitelia mi pomáhajú, keď mám problémy s učením.

17. Učitelia mi pomáhajú, keď mám problémy s učením.

18. Učitelia mi hovoria, keď robím niečo dobre.

18. Učitelia mi hovoria, keď robím niečo dobre.

19. V triede je veľa hluku.

19. V triede je veľa hluku.

20. V triede nedokážem dávať pozor.

20. V triede nedokážem dávať pozor.

21. Nemám dôvod, prečo som na tejto škole.

21. Nemám dôvod, prečo som na tejto škole.

22. Škola je dôležitá pre dobrú budúcnosť.

22. Škola je dôležitá pre dobrú budúcnosť.

23. V škole sa zlepšujem.

23. V škole sa zlepšujem.

Dotazník školskej klímy
škála od 1 po 10
1 je veľmi zle a 10 veľmi dobre
Ako by si ohodnotil?

1. Podporu od svojho učiteľa.

1. Podporu od svojho učiteľa.

2. Veci, ktoré sa naučíš v škole

2. Veci, ktoré sa naučíš v škole

3. Atmosféru v triede.

3. Atmosféru v triede.

4. Poctivosť a spravodlivosť v triede.

4. Poctivosť a spravodlivosť v triede.

5. Pravidlá v triede.

5. Pravidlá v triede.

6. Bezpečnosť v škole.

6. Bezpečnosť v škole.

RELIGIOZITA
1 rozhodne nie
2 nie
3 ani áno ani nie
4 áno
5 rozhodne áno

1. Praktizujem náboženské úkony (modlitba, spoveď).

1. Praktizujem náboženské úkony (modlitba, spoveď).

2. Verím vo vyššiu silu, v Boha.

2. Verím vo vyššiu silu, v Boha.

3. Verím v posmrtný život.

3. Verím v posmrtný život.

4. Modlím sa aj súkromne.

4. Modlím sa aj súkromne.

5. Chodím na omše.

5. Chodím na omše.

6. Chodím na spoveď.

6. Chodím na spoveď.

RELIGIOZITA
1 rozhodne nie
2 nie
3 ani áno ani nie
4 áno
5 rozhodne áno

1. O náboženstvo som sa veľmi nezaujímal, kým som si nezačal klásť otázky o zmysle a zmysle môjho života.

1. O náboženstvo som sa veľmi nezaujímal, kým som si nezačal klásť otázky o zmysle a zmysle môjho života.

2. Bol som nútený klásť náboženské otázky z rastúceho uvedomenia si napätia v mojom svete a vo vzťahu k môjmu svetu.

2. Bol som nútený klásť náboženské otázky z rastúceho uvedomenia si napätia v mojom svete a vo vzťahu k môjmu svetu.

3. Moje životné skúsenosti ma priviedli k tomu, aby som prehodnotil svoje náboženské presvedčenie.

3. Moje životné skúsenosti ma priviedli k tomu, aby som prehodnotil svoje náboženské presvedčenie.

4. Boh nebol pre mňa veľmi dôležitý, kým som si nezačal klásť otázky o zmysle môjho vlastného života.

4. Boh nebol pre mňa veľmi dôležitý, kým som si nezačal klásť otázky o zmysle môjho vlastného života.

5. Dá sa povedať, že si vážim svoje náboženské pochybnosti a neistotu.

5. Dá sa povedať, že si vážim svoje náboženské pochybnosti a neistotu.

6. Pre mňa je pochybovanie dôležitou súčasťou toho, čo znamená byť náboženským.

6. Pre mňa je pochybovanie dôležitou súčasťou toho, čo znamená byť náboženským.

7. Náboženské pochybnosti ma znepokojujú.

7. Náboženské pochybnosti ma znepokojujú.

8. Otázky sú pre moju náboženskú skúsenosť oveľa dôležitejšie ako odpovede.

8. Otázky sú pre moju náboženskú skúsenosť oveľa dôležitejšie ako odpovede.

9. Ako rastiem a mením sa, očakávam, že aj moje náboženstvo bude rásť a meniť sa.

9. Ako rastiem a mením sa, očakávam, že aj moje náboženstvo bude rásť a meniť sa.

10. Neustále spochybňujem svoje náboženské presvedčenie.

10. Neustále spochybňujem svoje náboženské presvedčenie.

11. Neočakávam, že sa moje náboženské presvedčenie v najbližších rokoch zmení.

11. Neočakávam, že sa moje náboženské presvedčenie v najbližších rokoch zmení.

12. Je veľa náboženských otázok, na ktoré sa moje názory stále menia.

12. Je veľa náboženských otázok, na ktoré sa moje názory stále menia.

AAS
1 rozhodne nie
2 nie
3 ani áno ani nie
4 áno
5 rozhodne áno

1. Ak sa objaví nesúhlas s určitou politikou, líder by mal byť ochotný vzdať sa jej.

1. Ak sa objaví nesúhlas s určitou politikou, líder by mal byť ochotný vzdať sa jej.

2. Líder by mal vždy konať s ohľadom na to, aby v komunite panovala zhoda a harmónia.

2. Líder by mal vždy konať s ohľadom na to, aby v komunite panovala zhoda a harmónia.

3. Je dôležité, aby líder urobil, čo treba, aj keď sa tým ľuďom znepáči.

3. Je dôležité, aby líder urobil, čo treba, aj keď sa tým ľuďom znepáči.

4. Líder národa by mal konať v súlade s tým, čo si želá komunita, aj keď si myslí, že občania sa mýlia.

4. Líder národa by mal konať v súlade s tým, čo si želá komunita, aj keď si myslí, že občania sa mýlia.

5. Keď si je líder istý, že vie, čo je najlepšie, mal by sa to pokúsiť urobiť, hoci by to znamenalo, že bude na ľudí musieť do istej miery zatlačiť.

5. Keď si je líder istý, že vie, čo je najlepšie, mal by sa to pokúsiť urobiť, hoci by to znamenalo, že bude na ľudí musieť do istej miery zatlačiť.

6. Je v poriadku, ak líder urobí niečo nedovolené, pokiaľ je presvedčený, že z dlhodobého hľadiska je to v záujme všeobecného dobra.

6. Je v poriadku, ak líder urobí niečo nedovolené, pokiaľ je presvedčený, že z dlhodobého hľadiska je to v záujme všeobecného dobra.

7. Najdôležitejšie je, aby sa na rozhodovaní podieľal každý, a to bez ohľadu na svoje vedomosti o danej problematike.

7. Najdôležitejšie je, aby sa na rozhodovaní podieľal každý, a to bez ohľadu na svoje vedomosti o danej problematike.

8. Vždy je lepšie ľudí prehovoriť, aby niečo spravili, ako im to priamo prikázať.

8. Vždy je lepšie ľudí prehovoriť, aby niečo spravili, ako im to priamo prikázať.

9. Existencia pravidiel a smerníc vo verejných službách má vo všeobecnosti dobré dôvody.

9. Existencia pravidiel a smerníc vo verejných službách má vo všeobecnosti dobré dôvody.

10. Keď je rozkaz očividne nemorálny, vojak v armáde by ho nemal poslúchnuť.

10. Keď je rozkaz očividne nemorálny, vojak v armáde by ho nemal poslúchnuť.

AAS
1 rozhodne nie
2 nie
3 ani áno ani nie
4 áno
5 rozhodne áno

1. Armáda by možno bola lepšou inštitúciou, keby povoľovala vyššiu mieru individuality.

1. Armáda by možno bola lepšou inštitúciou, keby povoľovala vyššiu mieru individuality.

2. Človek, ktorý rád nosí vojenskú uniformu, nie je celkom v poriadku.

2. Človek, ktorý rád nosí vojenskú uniformu, nie je celkom v poriadku.

3. Je dôležité, že diktátor Mussolini dosiahol aspoň to, že talianske vlaky začali chodiť načas.

3. Je dôležité, že diktátor Mussolini dosiahol aspoň to, že talianske vlaky začali chodiť načas.

4. Každému by významne prospelo, keby strávil dva roky v armáde.

4. Každému by významne prospelo, keby strávil dva roky v armáde.

5. Armáda je výborná v tom, že chlapov napraví a vychová.

5. Armáda je výborná v tom, že chlapov napraví a vychová.

6. Civilisti by sa mohli od armády veľa naučiť.

6. Civilisti by sa mohli od armády veľa naučiť.

7. Nesúhlasím s tým, čo armáda reprezentuje.

7. Nesúhlasím s tým, čo armáda reprezentuje.

8. Môžeme si byť istí, že procesy v armáde sú dobre nastavené, lebo sú vyskúšané a overené.

8. Môžeme si byť istí, že procesy v armáde sú dobre nastavené, lebo sú vyskúšané a overené.

9. Školákom treba veľa disciplíny.

9. Školákom treba veľa disciplíny.

10. Ľudia by sa mali riadiť viac pocitmi a menej pravidlami.

10. Ľudia by sa mali riadiť viac pocitmi a menej pravidlami.

AAS
Položky na škále sa bodujú od 5 do 1, pričom 5 znamená „úplne súhlasím“ a 3 „nie som si istý“.

11. Ľudia by mali byť dôslednejší.

11. Ľudia by mali byť dôslednejší.

12. Umožniť každému, aby sa vyjadril, keď sa o niečom rozhoduje, je dôležitejšie ako efektivita a rýchlosť.

12. Umožniť každému, aby sa vyjadril, keď sa o niečom rozhoduje, je dôležitejšie ako efektivita a rýchlosť.

13. V dnešnej dobe musia ľudia dodržiavať priveľa pravidiel.

13. V dnešnej dobe musia ľudia dodržiavať priveľa pravidiel.

14. Keď niečo dostanem príkazom, mám pocit, že viem, čo robím.

14. Keď niečo dostanem príkazom, mám pocit, že viem, čo robím.

15. Ľudia by sa nemali prispôsobovať až natoľko, ako sa to dnes od nich čaká.

15. Ľudia by sa nemali prispôsobovať až natoľko, ako sa to dnes od nich čaká.

16. Ľudia, ktorí tvrdia, že na Slovensku nemáme dosť slobody, nevedia, o čom rozprávajú.

16. Ľudia, ktorí tvrdia, že na Slovensku nemáme dosť slobody, nevedia, o čom rozprávajú.

17. Nevadí mi, keď niekto iný rozhoduje o tom, čo mám urobiť, alebo mi radí, ako to mám urobiť.

17. Nevadí mi, keď niekto iný rozhoduje o tom, čo mám urobiť, alebo mi radí, ako to mám urobiť.

18. Bolo by oveľa lepšie, keby sme zaobišli úplne bez politiky.

18. Bolo by oveľa lepšie, keby sme zaobišli úplne bez politiky.

ŠIDNR
1 - silne nesúhlasím
2 - mierne nesúhlasím
3 - neutrálna odpoveď
4 - mierne súhlasím
5 - silne súhlasím

1. Medzi členmi našej rodiny dochádza k vulgárnym nadávkam a urážkam.

1. Medzi členmi našej rodiny dochádza k vulgárnym nadávkam a urážkam.

2. Členovia našej rodiny sa často vzájomne alebo jednostranne kritizujú a vyčítajú si veci.

2. Členovia našej rodiny sa často vzájomne alebo jednostranne kritizujú a vyčítajú si veci.

3. Medzi členmi našej rodiny dochádza k zastrašovaniu a vyhrážaniu sa.

3. Medzi členmi našej rodiny dochádza k zastrašovaniu a vyhrážaniu sa.

4. Doma sa cítim psychicky vyčerpaný/á.

4. Doma sa cítim psychicky vyčerpaný/á.

5. V našej rodine je osoba, ktorej môžem dôverovať a na ktorú sa môžem kedykoľvek spoľahnúť.

5. V našej rodine je osoba, ktorej môžem dôverovať a na ktorú sa môžem kedykoľvek spoľahnúť.

6. Pracujúci člen /ovia rodiny odmieta /jú prispievať na spoločnú domácnosť.

6. Pracujúci člen /ovia rodiny odmieta /jú prispievať na spoločnú domácnosť.

7. V našej rodine dochádza k ničeniu alebo rozpredávaniu majetku či vecí z domácnosti.

7. V našej rodine dochádza k ničeniu alebo rozpredávaniu majetku či vecí z domácnosti.

8. Medzi členmi našej rodiny dochádza k obmedzovaniu prístupu k spoločným financiám.

8. Medzi členmi našej rodiny dochádza k obmedzovaniu prístupu k spoločným financiám.

9. V našej rodine sú financie pod totálnou kontrolou jednej osoby.

9. V našej rodine sú financie pod totálnou kontrolou jednej osoby.

10. Trávenie voľného času a denných aktivít je v našej rodine podrobne kontrolované.

10. Trávenie voľného času a denných aktivít je v našej rodine podrobne kontrolované.

ŠIDNR
1 - silne nesúhlasím
2 - mierne nesúhlasím
3 - neutrálna odpoveď
4 - mierne súhlasím
5 - silne súhlasím

11. Členovi/ členom našej rodiny sa bráni vo voľnom pohybe alebo v stretnutiach s inými ľuďmi.

11. Členovi/ členom našej rodiny sa bráni vo voľnom pohybe alebo v stretnutiach s inými ľuďmi.

12. V našej rodine sa vyžaduje absolútna poslušnosť.

12. V našej rodine sa vyžaduje absolútna poslušnosť.

13. V našej rodine dochádza k odopieraniu a bezdôvodnému obmedzovaniu jedla, vody či iných základných potrieb.

13. V našej rodine dochádza k odopieraniu a bezdôvodnému obmedzovaniu jedla, vody či iných základných potrieb.

14. V našej rodine sú hádky takmer na dennom poriadku.

14. V našej rodine sú hádky takmer na dennom poriadku.

15. V našej rodine dochádza k využívaniu telesných trestov.

15. V našej rodine dochádza k využívaniu telesných trestov.

16. Niektorý z členov našej rodiny sa vyhrážal zabitím alebo ublížením na zdraví inému alebo iným členom rodiny.

16. Niektorý z členov našej rodiny sa vyhrážal zabitím alebo ublížením na zdraví inému alebo iným členom rodiny.

17. Medzi členmi našej rodiny dochádza k telesným útokom (fackám, kopaniu, bitke, škriabaniu, sácaniu a podobne).

17. Medzi členmi našej rodiny dochádza k telesným útokom (fackám, kopaniu, bitke, škriabaniu, sácaniu a podobne).

18. V našej rodine sa necítim bezpečne.

18. V našej rodine sa necítim bezpečne.

19. Medzi členmi našej rodiny dochádza k nevhodným sexuálnym narážkam a obťažovaniu.

19. Medzi členmi našej rodiny dochádza k nevhodným sexuálnym narážkam a obťažovaniu.

20. V našej rodine došlo k vyžadovaniu pohlavného styku napriek nesúhlasu.

20. V našej rodine došlo k vyžadovaniu pohlavného styku napriek nesúhlasu.

21. O väčšine vecí v našej rodine rozhoduje spravidla len jeden člen.

21. O väčšine vecí v našej rodine rozhoduje spravidla len jeden člen.

Vyber si jednu odpoveď

Vyber si jednu odpoveď: