Internetová rovesnícka poradňa.
Podpora rovesníckeho poradenstva žiakov a študentov a ich zapojenie do činnosti Linky detskej dôvery

Rovesnícka internetová poradňa je online fórum pre deti a mladých ľudí, kde môžu na základoch peer princípu zdieľať svoje pocity, emócie, problémy, starosti, ale samozrejme i úspechy a radosti.

Jeho hlavným cieľom je podporiť aktivity detí a mladých ľudí smerujúce k rozvoju ich empatie, akceptácie iných, prevencie pred vznikom sociálne nežiaducich javov v samotnej cieľovej skupine detí a dospievajúcich. Tento cieľ napĺňame prostredníctvom vytvárania rovesníckych tímov, ktoré spoločne spolupracujú v rámci rovesníckeho poradenstva na Linke detskej dôvery v Košiciach. Vyškolení žiaci a študenti takto pomáhajú tým, ktorí sa obracajú na Linku detskej dôvery vnášaním vlastných skúseností, nápadov, postojov a názorov. Veríme, že práve rovesnícky – peer princíp môže byť v rámci poradenských, informačných služieb, ale najmä z hľadiska prevencie pred nežiaducimi sociálnymi javmi, kľúčovým a je potrebné ho všemožne podporovať.

Rovesnícke poradenstvo bolo realizované:

  • v roku 2017 s podporou Nadáciou pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom
  • v roku 2018 s podporou mesta Košice, z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc – DAMKO 2018″
  • v rokoch 2019 – 2021 s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotačnej schémy Služby pre mladých, ktorej administrátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

SME TU PRE TEBA

Každý pracovný deň od 8:00 do 20:00.

Telefonická poradňa

0907 401 749

Emailová poradňa

Skype

linkadeti